Teamschaken.nl - Gebruikersvoorwaarden

Na doorgaan ga je automatisch akkoord met de sitevoorwaarden. Ga je niet akkoord bezoek of gebruik deze site dan niet.
Beheerder(s) en moderator(en) hebben het recht om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gehouden, voorzover mogelijk.

Op deze site kun je schaakpartijen spelen, over schaken lezen, en discussiƫren over schaken.

Niet toegestaan zijn: kwetsende, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiƫnteerde teksten of reclames. Het plaatsen van dergelijke berichten, kan ertoe leiden dat u met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van dit forum. De IP-adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen. Je gaat ermee akkoord dat beheerder(s) en moderator(en) het recht hebben om onderwerpen te verwijderen te wijzigen te verplaatsen of te sluiten wanneer zij dit nodig achten. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder uw toestemming, kunnen beheerder(s) en moderator(en) niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrijkomen.


Terug naar de aanmeldpagina